بازرگانی

 

معاونت بازرگانی در شرکت خدمات فناوری صنام به ۳ بخش تقسیم می‌شود :

مدیریت خرید : وظیفه تامین و خرید کلیه اقلام فاوائی (سخت افزاری و نرم افزاری) مورد نیاز شرکت و شرکت های زیر مجموعه اتکا را بر عهده دارد.

مدیریت امور پذیرندگان : وظیفه انعقاد قرارداد پذیزندگی و پایش و رصد پذیرندگان و توسعه شبکه پذیرندگان حکمت کارت را بر عهده  دارد .

بازاریابی و فروش : این بخش وظیفه برنامه‌ریزی ، اجرا و پیاده‌سازی انواع طرح های بازاریابی ، توسعه بازار ، فروش محصولات و خدمات شرکت  را برعهده دارد .