نرم افزار

 

امروزه استفاده از نرم‌افزار های هوشمند یکی از اساسی‌ترین نیاز های روزمزه می‌باشد . شرکت خدمات فناوری صنام نیز در این حوزه فعالیت های زیادی داشته و همچنان سعی در گسترش این موضوع دارد . از این قبیل می‌توان به نرم افزارهای فروشگاهی و سایر نرم افزارها اشاره کرد .