تجارت الکترونیک

 

تجارت الکترونیک در بیشتر موارد برای فروش محصولات واقعی به صورت آنلاین به کار می‌رود، ولی هم چنان می‌تواند هر نوع معامله تجاری که از طریق اینترنت انجام می‌شود را توصیف نماید.

در شرکت صنام تجارت الکترونیک در زمینه های مختلفی از جمله کارت های هوشمند ، حکمت کارت و خدمات PSP انجام می‌پذیرد .