خدمتی دیگر از سازمان اتکا

خدمتي ديگر از سازمان اتکا
همزمان با آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر (عج)، با موافقت مدیر عامل محترم سازمان اتکا و به منظور تداوم خدمات خرسند ساز به خانواده های معزز نیروهای مسلح و خانواده های معظم شهداء، از تاریخ 1399/08/05 اخذ هزینه پستی ارسال خدمات کارت به مبلغ 150,000 ریال از دارندگان  کارت حذف گردید .
نويسنده خبر : طرح و توسعه

https://www.etkatec.ir/news/1297/

برچسب خبر :

35.153.39.7
۱۹۴.۵.۵۳.۲۶