پوزهاي اندرويدي

پوزهای اندرویدی

پوزهاي اندرويدي

مهندس حسین نجفی مدیرعامل شرکت خدمات فناوری صنام الکترونیک در جلسه عملکرد و ارائه برنامه های سال 99، خبر از تعویض و جایگیزنی پوزهای اندرویدی با پوزهای قدیمی داد.

این دستاورد که از جمله مهمترین اقدامات شرکت خدمات فناوری صنام می باشد ضمن ارتقا تجهیزات در محل فروشگاه ها زمینه ساز خدمات خرسند ساز بسیاری برای مشتریان عزیز می باشد. در حال حاضر این برنامه آغاز و به سرعت در حال پیگیری است و پیش بینی می شود که تا اواسط سال 99 تمامی فروشگاه های زنجیره ای اتکا و سایر پذیرندگان بتوانند از این تکنولوژی و سخت افزار پیشرفته بهره مند گردند.

برچسب خبر :

35.153.39.7
۱۹۴.۵.۵۳.۲۶