مدارک لازم جهت اخذ پذیرندگی

        1- نامه درخواست همکاری با فروشگاه

        2- اجاره نامه یا سند مالکیت محل کسب

        3- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

        4- پروانه کسب معتبر